Psikolojik Testler Neden Gereklidir?

Psikolojik danışma sürecinin amaçlarından biri, bireyin kendini tanımasıdır. Bireyin kendini tanıması demek; zekâsı, kişiliği, eğilimleri, ilgi ve yetenekleri hakkında doğru, genel geçer bilgiler edinmesi demektir. Bir bütün olarak kendini tanıyan birey, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olarak gelişim ve değişim gösterebilmek için doğru kanallardan adım atmayı başaracaktır.

Psikolojik danışma sürecinde sıkça başvurulan psikolojik testler, geçerliliği ve güvenirliği ispatlanmış, uygulanması kolay ve hızlı ve objektif değerlendirmeler sunma niteliği taşımaktadır. Bu ve benzeri bilimsel kanıtlara dayanmış nitelikte olması profesyonel hizmet sağlayan danışmanlar tarafından tercih edilmektedir.

Psikolojik destek sürecinde, bireyde doğrudan gözlemlenmesi mümkün olmayan ve soyut anlam taşıyan yapısal durumlarla karşılaşmak muhtemeldir. Bu tür durumlar hızlı ve doğru sonuçlar sunan standart psikolojik testlerin kullanımını gerekli kılmaktadır. Standart psikolojik testlerin kişiden kişiye göre uygulama şekli değişmemektedir. Belli bir zaman diliminde, uygun bir ortamda uygulanmaktadır.

Psikolojik testlerin değerlendirilmesi standart ölçümlere göre yapılmakta ve danışanla sonuçlar paylaşılmaktadır. Test sonuçları testörün kişisel yorumlarını içermemektedir. Uygulanan testler danışma sürecinin amacına hizmet edecek şekilde ilk görüşmelerde danışman tarafından seçilebileceği gibi ilerleyen oturumlarda da yine danışman psikolojik test kullanmaya ihtiyaç duyabilir. Örneğin psikolojik danışman, oyun terapisi yürüttüğü bir danışanla süreç içinde odaklanamama ve dikkat dağınıklığı gibi problemler fark edebilir. Böyle durumlarda danışana dikkat ve algı ile ilgili test uygulamaya karar verebilir. Psikolojik testler ölçeceği alan ve uygulanacak yaş grubuna göre çeşitlilik göstermektedir. Psikolojik danışmada kullanılan psikolojik testler ana başlıklar altında şu şekilde sıralanabilir.

Zekâ Testleri

• Stanford-Binet Zekâ Testi-SB5
• WISC-R Zekâ Testi
• Wechsler Zekâ Testleri
• Porteus Labirentleri Zekâ Testi
• Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

Gelişimsel Değerlendirme Testleri

• Denver II Gelişimsel Tarama Testi
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri-AGTE
• Peabody Resim-Kelime Testi-PRKT
• Bender-Gestalt Görsel Motor Testi-BGT
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi-MOOT

Objektif Kişilik Testleri

• Hacettepe Kişilik Envanteri-HKE
• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-MMPI
• Edwards Kişisel Tercih Envanteri-EPPS
• Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği

Projektif Kişilik Testleri

• Rorschach Mürekkep Lekesi Testi-RMLT
• Tematik Algı Testi-TAT
• Çocuklar için Algılama Testi-CAT
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi

Psikolojik Danışma Alanında Kullanılan Durum Değerlendirme Testleri

• Semptom Değerlendirme Ölçeği-SCL 90 R
• Kısa Semptom Envanteri-KSE
• Beck Depresyon Envanteri-BDE
• Beck Umutsuzluk Ölçeği
• Çocuklar için Depresyon Envanteri
• Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri-DSKE
• Otomatik Düşünceler Ölçeği-ODÖ
• Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği-BÇÖ
• Beck Anksiyete Envanteri-BAE

Dikkat ve Algı Testleri

• Benton Görsel Bellek Testi
• Burdon Dikkat Testi
• D2 Dikkat Testi
• Bender Gestalt Görsel Motor Testi
• Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Bu testlerin yanı sıra kariyer danışmanlığı ve yetenek, ilgi ve tutum belirleme ile ilgili alanlarda psikolojik testler bulunmaktadır. Psikolojik testler hızlı ve güvenilir sonuçlar vererek danışma sürecinde müdahale yöntemleri belirleme konusunda danışmana yol göstermektedir. Böylece psikolojik problemlerin çözümüne kolaylaştırıcı ve sağlıklı katkılar sunmaktadır.