Ebeveyn Danışmanlığı Nedir ?

Ebeveyn danışmanlığı, çocuğun ve ergenin gelişim sürecini doğru bir şekilde değerlendirebilmek, yönetebilmek, destekleyebilmek ve yanlış veya eksik bakış açılarına farkındalık kazandırabilmek amaçlı ebeveynlerle bire bir çalışan psikolojik destek hizmetidir. Ebeveyn danışmanlığı, aile ile yürütülen psikolojik eğitimler kapsamında geniş bir gelişimsel yardım sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamdaki danışmanlık süreci ebeveynin ikisi veya tek ebeveyn ile bir danışman arasında yürütülmektedir. Aile sadece anne ve baba olarak değerlendirilmez. Bu sebeple anne ve baba haricinde çocuğa bakım veren kişide danışmanlık sürecine dahil edilebilir.

Ebeveynle yapılan ilk görüşmelerde, çocuk ve ergen üzerindeki tutumları gelişimsel öykü çerçevesinde ve psikolojik testlerle belirlenir. Ebeveynin, çocuk ve ergenin sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak yaklaşımları benimsemesi, bu yaklaşımlara doğru esneme kapasiteleri konuşularak, uygun ve istenilen beklentilerin gerçekleşebilmesi için müdahale teknikleri planlanır ve danışma sürecine başlanır.

 

Ebeveyn Danışmanlığına Neden İhtiyaç Vardır?

Çocuğun yaşam becerilerini deneyimlediği ilk sosyal çevre ailesidir. Aile bu bakış açısında çocuğu dış dünyaya hazırlarken önemli bir sorumluluğa sahiptir. Çocuk dünyaya gelir ve fiziksel ve duygusal gelişimi gibi birçok alanın desteklenmesi için ailesinin bakımını karşılamasına, sıcak ilgi göstermesine ve isteklerine cevap vermesine ihtiyaç duyar. Gelişim dönemlerinin özelliklerine göre ailesi tarafından desteklenen ihtiyaçları karşılanan çocuk sağlıklı bir şekilde bir sonraki gelişim dönemine kompleks bir yaşantı geliştirmeden adım atar. Her gelişim özelliği kendi içerisinde birçok psikolojik etki barındırır. Yaşam boyu süren gelişimin basamaklarında özellikle bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminden yetişkinliğe geçen döneme kadar ailenin psikolojik etkisi yadsınamaz. Ayrıca çocuğun yaşı ilerledikçe aile fiziksel olarak çocuktan aşamalı olarak ayrışmaya başlayacaktır. Bu ayrışma süreçlerini de (yürüme, tuvalet eğitimi, okula başlama, sosyal çevreye girme gibi) yaşanan ve yaşanması muhtemel problemlere karşı hem ailenin hem çocuğun sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için ebeveyn danışmanlığı süreciyle psikolojik yardım ve destek sağlanmaktadır.

Dijital platform çağında büyüyen çocuk ve ergenler dış dünyada birçok uyarıcıya maruz kalmaktadır. Aileler çocukların gelişimine katkı sağlayacak uyarıcıları filtrelemek istemekte, olumsuz uyarıcıların etkisini çocuk ve ergen üzerinde en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde teknoloji kullanımının hayatın artık önemli bir parçası haline geldiği herkes tarafından bilinmektedir. Ebeveyn danışmanlığı, özellikle ergenlerde, teknolojik platformlara bağımlılık geliştirmeden olumlu faydalarını alabilme, bir yandan da günlük sosyal rutinlerini sürdürebilme, ergenlik döneminin zor şartlarını ebeveyn ve ergen arasında gerilimli çatışmalara sebep olmadan sıcak ilgi ve sağlıklı ilişki kurarak geçirilmesine fayda sağlamaktadır.

 

Ebeveyn Danışmanlığı Sürecinde Filial Terapi Eğitimi Nedir?

Oyun ve oyun oynamak çocuğun yaşamında gerçek hayatı deneyimlediği, dış dünya ile bağ kurabildiği aktif bir öğrenme ve iyileşme sürecidir. Filial terapi, oyunun bu gücünü kullanarak çocuğun ebeveyni ile arasındaki ilişkisini güçlendirmeye yardımcı olur. Filial terapi 2-10 yaş aralığındaki çocuklara sahip ebeveynlerle yürütülen hem teorik hem uygulamalı bir psikolojik eğitim sürecidir. 10 oturum süren bu eğitimde ilk dört oturumda bu yaş grubundaki çocuklara nasıl yaklaşılmalı, nasıl iletişim kurulmalı, nasıl sınır konulmalı ve çocuk ebeveyni ile nasıl daha iyi ilişki geliştirebilmeli konusunda psikoeğitim verilmektedir. Her oturum sonrasında oturum egzersiz ve ödevleri ile süreç pekiştirilir. Kalan oturumlarda ise ebeveynlere aktarıldığı şekilde çocuğuyla özel oyun saatleri düzenleyerek eğitim kazanımlarının deneyimlenmesi ve süreç içerisinde değerlendirilmesi yapılır. Filial terapi eğitimleri birebir yapılabileceği gibi grup eğitimi şeklinde, grup lideri ve ebeveynlerle birlikte de gerçekleştirilebilir. Bu eğitime anne ve babalar birlikte ya da anne veya baba tek olacak şekilde katılabilir. Oyun oynamak çocuğun hayatında bu kadar önemliyken ebeveyn olarak onların iç dünyasına aktif bir şekilde ve çocuğun kendi gözüyle bakmak ister misiniz?