Bireysel Danışmanlık Nedir?

Bireysel danışmanlık, kişiye var olan durumundan daha mutlu olmayı ve doyum elde edebileceği bir ruh sağlığına kavuşturmayı hedefleyen, danışan ve danışman arasında uygun terapötik ortamda gerçekleştirilen profesyonel bir yardım sürecidir. Bireysel danışmanlık, danışanın duygu, düşünce, davranış ve sosyal hayat çevresinde yaşadığı problemleri danışanın yapısına en uygun müdahale teknikleriyle çözüme kavuşturmayı amaçlar. Bireysel danışma süreci, bir danışman ve bir danışan ile yürütülmektedir. Bu sürece psikolojik danışma etik ilkelerinin ve danışma becerilerinin entegre edilmesi, sürecin doğal yapısını oluşturur. Tanımından da anlaşılacağı gibi danışman ve danışan arasında gizlilik ve güven ilişkisine dayalı olması ve terapötik becerilerin kullanılarak uygun danışma ortamında gerçekleşmesi önemlidir.

 

Kimler Bireysel Danışmaya Başvurabilir?

İnsanlar günlük yaşamın stresi içinde birçok problemle karşılaşır. Bu problemler kişinin sosyal ilişkilerinde olabileceği gibi duygusal ilişkilerinde, ailesel ilişkilerinde ve iş ilişkilerinde de olabilir. Problemlerin var olması hayatın doğal akışı ile ilgilidir. Ancak problemler üzerine işlevsel çözümler üretmekte zorluk çeken, çözüm ile ilgili alternatif bakış açılarını fark edemeyen kişilerde artık bu sorunlar, hayat akışını ciddi derecede etkilemeye başlar. Çözülemeyen problemler bireylerde rahatsızlık ve belirsizlik duygularını beraberinde getirirken sonrasında karşılaşılan en ufak problemlerde başarısız olacağım düşüncesine ve problemi çözmek için adım atmaktan kaçma davranışına sebep olur. Durum bu hali almışken psikolojik yardım desteği kişinin bu kısır döngüsünden kurtulmasına profesyonel bir yaklaşım sağlar.

Problemlerini çözmekte zorluk yaşayan ve farklı bakış açılarına sahip olmak isteyen bireyler için bireysel danışmanlık fayda sağlamaktadır. Ayrıca değişen dünya düzeninde bireyin kendini daha iyi tanımasıyla daha doğru seçimler yapması, kendi gücünün farkına varması, mevcut yaşam standartlarını en üst düzeyde kullanabilecek beceriler kazanması günümüzde bireysel danışmaya başvurma amaçları arasında yer almaktadır.

Ayrıca psikoterapiye başvurma amaçlarından biride danışanın, geçmişinde olumsuz bir çok yaşantıya maruz kalması, bazı anılarının travma haline gelmesi ve bu travmaların etkileri ile günlük hayatın sorunlarıyla dahi başa çıkamamalarıdır. Hayatın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu düşünürsek bu yolculukta yaşadığımız bazı kötü anlar ve anılar zamanla geçiyor gibi gözükmekte ancak izleri bir türlü silinememekte ve hatta hiç geçmemektedir. Travmalar ve travmatik anılar, zaman geçtikçe etkisini kaybetmez aksine zamanla daha büyük ve kalıcı etkilerle kişinin yaşamında sürekli yanında gider. Yaşanılan acılar bir süre sonra bireyin, şimdi ve geleceğe odaklanmasına ket vurmaktadır.

Bir bireysel danışmanlık hizmeti olarak, danışanları bu travmatik anıların acısından kurtarmak ve danışanda kalmış kötü anıların izlerini silmek için kullandığımız en etkili yöntem EMDR terapisidir. Emdr terapisi kısa sürede bireyin travmatik yaşam kaynaklı acılarına son vermektedir. Emdr terapisinin açılımı ise Göz Hareketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yerleştirme olarak geçmektedir. Emdr terapisi ile görülmüştür ki danışanlar geçmiş olumsuz yaşantılarının etkisinden kurtulduğunda geleceğe daha sağlıklı bakış açısıyla bakabilmekte ve hayattan elde ettiği doyum ciddi anlamda yükselebilmektedir.

Bireysel Danışmanlık Süreci Hangi Konuları Kapsar?

Bireysel danışmanlık süreci kişinin kendisi için problem olarak değerlendirdiği her konuyu dikkatle ele alır ve profesyonelce işler. Bunun haricinde bireysel danışmanlığa sıklıkla başvurulan konular şunlardır:

• Travmatik yaşantılar
• Depresyon
• Panik atak
• Özgül fobiler
• Kayıp ve yas süreci
• Stres ve öfke yönetimi
• İletişim problemleri
• Uyku problemleri
• Uyum problemleri
• Obsesif kompulsif bozukluğu (halk dilinde takıntı ve vesveseler)
• Kaygı (Anksiyete) bozukluğu
• Somatizasyon bozukluğu
• Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
• Yeme bozuklukları
• Kişilik bozuklukları
• Sosyal rollerin çatışması
• Kariyer planlama

Bireysel Danışmanlık Sürecinde Kullanılan Yöntem ve teknikler nelerdir?

Bireysel Danışmanlık sürecinin en önemli başlangıç kısmı sorunu tespit etmek, danışanı tanımak ve danışana ve soruna en uygun yöntem ve tekniği belirlemektir. Her sorunun anlamı kendi içinde farklılıklar barındırır. Aynı zamanda danışanların sorunu algılayış biçimi, mizacı, çevresel faktörleri ve yaşam akışı da bireysel farklılara göre değişmektedir. Durum böyle iken; En doğru müdahale yöntemi nedir? Sorusunun cevabı kişiden kişiye göre değişir.

Bireysel terapilerde kullandığımız başlıca yöntem ve teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Bilişsel Terapi
  • Davranışsal Terapi
  • Şema Terapi
  • Varoluşsal Terapi
  • Psikodinamik Yaklaşımlar
  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
  • EMDR Terapi
  • Bütüncül(Eklektik) Terapi
  • Mindfullness Yaklaşım

Bireysel Danışmanlığın Kazanımları Nelerdir?

Bireysel Danışmanlık; danışan ve danışman arasında güven ve koşulsuz kabul ilişkisi üzerine kurulduğundan, danışana kendini iyi hissettirme, anlaşılma duygusunu deneyimleme, kabul görme, değerli ve yalnız olmadığını hissettirme gibi birçok olumlu duygulanma sağlayarak terapinin doğal iyileştirici gücünü kullanır. Danışan aldığı psikolojik destek sayesinde problemlerine işlevsel çözüm yolları üretirken, başarma ve güç duygusunu yeniden deneyimleyerek kendine olan güvenini tekrar kazanır ve geliştirir. Yaşamdaki problemli durumlara farkındalıklı bir gözle bakarak terapi sonrası karşısına çıkabilecek birçok benzer güçlüklerle daha sağlıklı baş etme becerileri kullanmayı öğrenir.

Her insan ve her insanın yaşamı biriciktir. Bu bakış açısıyla kişinin yaşamını daha değerli, verimli ve kaliteli sürdürebilmesi ve yaşamından yeterli doyumu sağlayabilmesi için bireysel danışmanlık kişiye sunulan bir fırsattır.

Siz de hayatınızı daha kaliteli yaşamak ister misiniz?