Hizmetlerim

Oyun terapisi 2 ile 10 yaş arası çocuklara uygulanan sistematik çocuk merkezli ve deneyimsel tekniklerle ilerleyen psikolojik danışma hizmetidir. Çocukta meydana gelmiş birçok davranış problemlerini çözmek için oyun terapisi yöntemi oldukça etkilidir.

Cinsel terapi süreci çiftlerin yaşadığı cinsel problemleri çözüme ulaştırmayı hedefleyen çiftlere uygun müdahale teknikleri ile çözümler sunan profesyonel yardım hizmetidir. Burada terapi kavramı tedavi ile eş anlamlı olarak değerlendirilir.

Psikolojik destek sürecinde, bireyde doğrudan gözlemlenmesi mümkün olmayan ve soyut anlam taşıyan yapısal durumlarla karşılaşmak muhtemeldir. Bu tür durumlar hızlı ve doğru sonuçlar sunan standart psikolojik testlerin kullanımını gerekli kılmaktadır.

Program 8-18 yaş grubundaki çocuk ve ergenlere yöneliktir. Program 10 oturum çocuk ve ergen ile 4 oturum ise ebeveyn ile yürütülmektedir. Oturum boyunca her oturum için ayrı ayrı kazanım becerileri çalışılmakta ve ardından ev ödevleri verilmektedir.

Aile ve çift danışmanlığı, hem çiftlere hem aile içindeki çocuklara hem de toplumun ruh sağlığına değişim ve gelişim sağlayan profesyonel psikolojik danışma hizmetidir. Her bireyin aile sisteminden ve ailedeki diğer bireylerden beklentileri olabilmektedir.

Bireyin yaşam serüveninde rol oynayan en önemli iki gelişim çocukluk dönemi ile ergenlik dönemleridir. Çocuk ve ergen danışmanlığı, bu dönemler içerisinde meydana gelmiş veya gelecek birçok problemlerle çalışan psikolojik danışma hizmetidir.

Ebeveyn danışmanlığı, çocuğun ve ergenin gelişim sürecini doğru bir şekilde değerlendirebilmek, yönetebilmek, destekleyebilmek ve yanlış veya eksik bakış açılarına farkındalık kazandırabilmek amaçlı ebeveynlerle bire bir çalışan psikolojik destek hizmetidir.

Bireysel danışmanlık, kişiye var olan durumundan daha mutlu olmayı ve doyum elde edebileceği bir ruh sağlığına kavuşturmayı hedefleyen, danışan ve danışman arasında uygun terapötik ortamda gerçekleştirilen profesyonel bir yardım sürecidir.